Verzending van beperkt houdbare goederen

Beperkt houdbare goederen zijn producten die na verloop van tijd hun kwaliteit verliezen. Bij Packlink houden we rekening met twee soorten beperkt houdbare goederen:

  • Beperkt houdbare goederen met een houdbaarheidsdatum van minder dan 10 dagen worden als Verboden artikelen beschouwd. Deze dienen aan specifieke eisen van temperatuur, vochtigheid en opslag te voldoen en vereisen een speciaal transport. Dat is met Packlink niet mogelijk. Het kan gaan om eieren, vlees, vis, fruit, groenten.

              Strawberry.svg                 

Beperkt houdbare goederen

(ATP) die precies de juiste omstandigheden vereisen op het gebied van temperatuur, vochtigheid, licht of een specifieke behandeling nodig hebben.

      

Wat gebeurt er als er een verboden product wordt verzonden?

*Als je dit type goederen verzendt en de zending niet wordt afgehaald, kan ze automatisch worden geannuleerd. Indien wordt vastgesteld dat deze goederen gereisd hebben, kan het koerierbedrijf ze bewaren en zelfs vernietigen. Alle kosten die hieruit voortvloeien, worden in rekening gebracht aan de contractant van de service. Er worden geen claims geaccepteerd in geval van vertraging, beschadiging of verlies van de goederen. Je kan de volledige lijst raadplegen op: Verboden artikelen

  • Beperkt houdbare goederen met een houdbaarheidsdatum van meer dan 10 dagen worden beschouwd als Artikelen zonder verzekeringsdekking en kunnen op eigen risico van de gebruiker verzonden worden. Deze vereisen ook specifieke condities, maar zijn wel duurzamer. We hebben het dan over vacuümverpakte worsten, conserven in blik, soep, pasta, etc.

*Als je dit type goederen verzendt, is het belangrijk dat je er rekening mee houdt dat deze niet gedekt zijn door de verzekering. Je kan dus geen claim indienen als gevolg van schade of verlies. Je kunt de volledige lijst raadplegen op: Artikelen zonder verzekeringsdekking

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 6

Als je hulp nodig hebt, gelieve het online formulier in te vullen

Contacteer ons