VIES: Wat is het en hoe kan ik me registreren?

Het VIES-systeem, ook bekend als de “VIES-controle“, is een systeem voor de uitwisseling van fiscale gegevens en informatie tussen de lidstaten van de Europese Unie

VIES is de Engelse afkorting voor ‘Systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie‘, waarbij BTW staat voor ‘Belasting Toegevoegde Waarde'.

VIES is een instrument dat bij de communautaire belastingwetgeving is ingesteld om fraude, ontduiking en misleiding te bestrijden. Het maakt de automatische uitwisseling van informatie tussen de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten mogelijk door real time het bestaan en de echtheid van een communautair BTW-nummer te controleren.

De verplichting tot registratie in het VIES-systeem is bedoeld voor alle natuurlijke of rechtspersonen en bedrijven die een voor BTW-doeleinden toegewezen BSN-nummer hebben en die - over het algemeen - leveringen of aankopen van goederen binnen de Europese Unie doen.

Registratie in het VIES-systeem is gratis en dient rechtstreeks door de belastingplichtige te worden gedaan via de Belastingdienst 

Het doel van het VIES-systeem is een nauwkeurige en geldige verificatie mogelijk te maken van een BTW-identificatienummer dat door een van de 27 lidstaten van de EU is toegekend. Zodra het te controleren BTW-identificatienummer is ingevoerd en de lidstaat die het nummer heeft toegekend is gekozen, krijgt het een tekstuele beschrijving naar aanleiding van de verificatie die de volgende waarden kan weergeven:
 
  • Geldig BTW-nummer
    Het ingevoerde BTW-identificatienummer is formeel correct en komt overeen met een voor intracommunautaire doeleinden erkend bedrijf,

  • Ongeldig of incorrect BTW-nummer
    Het ingevoerde BTW-identificatienummer lijkt "ongeldig" te zijn, aangezien het niet is opgenomen in de gegevensbank van gemachtigden of het is formeel incorrect. Dat wil zeggen dat het niet voldoet aan het door de geselecteerde lidstaat vastgestelde algoritme.

Voor meer informatie over de validatie van BTW-nummers kun je het portaal van de Europese Commissie bekijken op VIES

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 6 van 15

Als u hulp nodig heeft, vul dan het online formulier in

Neem contact op