Verilmeyen bir hizmet aboneliğinden nasıl hak talep edebilirim?

¿Has encontrado la ayuda que necesitabas?
Üste dön