Toets de waarde van schade of verlies: Aankoopfactuur

Voor het indienen van een claim voor schade of verlies, dien je - zoals bij elke andere verzekering (opstal, auto, etc.) - de volgende documenten te overleggen: de factuur (aankoop/verkoop) van de vervoerde goederen, of het aankoopbewijs. 

De factuur is belangrijk voor de verzekeringsmaatschappij omdat deze het meest nauwkeurige bewijs is van de waarde van de goederen. De vereisten van een factuur zijn

  • Op het document moeten het factuurnummer, het BTW-/BSN-nummer van de verkoper, de fiscale gegevens, de details van het verkochte product en een overzicht van de belastingen - ook indien vrijgesteld - worden vermeld.
  • De gegevens moeten altijd overeenkomen met de gegevens van de afzender en/of ontvanger, zodat kan worden aangetoond dat de goederen eigendom zijn van een van de partijen die betrokken zijn bij de verzending. (Met uitzondering van aankooptickets/kassabonnen(

Dit is een onmisbaar document om een claim te kunnen indienen voor schade of verlies, maar in die gevallen waarin de factuur niet beschikbaar is of de factuur een datum heeft ouder dan 60 dagen, (Niet van toepassing op een aanvullende verzekering, dus exclusief gebruikte goederen) kan het transportbedrijf en/of de verzekeraar een beëdigde waardeverklaring aanvaarden: Beëdigde waardeverklaring

 
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 5 van 13

Als u hulp nodig heeft, vul dan het online formulier in

Neem contact op