Wat is de termijn om een claim in te dienen?

Als jouw zending beschadigd is aangekomen, moet je er rekening mee houden dat zowel verzekeringsmaatschappijen als transportbedrijven deadlines hebben om een claim te verwerken.

Je moet je klacht indienen zodra de zending is aangekomen (in het geval van duidelijke schade is het essentieel om dit op het bewijs van levering te vermelden) of zodra er wordt bevestigd dat de zending definitief ontbreekt (verlies). Indien je dit om welke reden dan ook op dit moment niet kunt doen (bijvoorbeeld omdat de schade in eerste instantie niet te zien was), houd er dan rekening mee dat je de claim moet indienen voor het einde van de vastgestelde dagen, die hieronder worden beschreven:

  • Nationaal wegtransport: 7 dagen
  • Internationaal wegtransport: 7 dagen
  • Nationaal luchttransport: 10 dagen
  • Internationaal luchttransport: 14 dagen
  • Nationaal zeetransport: 24 uur
  • Internationaal zeetransport: 3 dagen

Let op: deze voorwaarden zijn uitgedrukt in kalenderdagen.

Als jouw zending vertraging heeft opgelopen, of als je denkt deze verloren is tijdens het transport, dan is de termijn voor het indienen van een klacht 21 dagen ten opzichte van de verwachte leverdatum, afhankelijk van het gebruikte transportmiddel.

Hierbij een aantal praktijkvoorbeelden:

Verlies/vertraging: als je een zending hebt gecontracteerd met een geschatte doorvoer van 3-5 dagen, en deze is opgehaald op dag 1 (vrijdag), dan wordt de verwachte leverdatum geschat op dag 8, dus de claim voor verlies of vertraging moet voor dag 29 worden ingediend.

Beschadigde goederen (niet zichtbare schade): indien de levering van de zending op dag 1 heeft plaatsgevonden, verstrijkt de uiterste termijn op dag 8.

Beschadigde goederen (overduidelijke schade): de claim moet worden ingediend op het moment van levering, waarbij een schriftelijke vermelding op de leveringsbon moet worden achtergelaten.

 

Let er op dat de claim altijd moet worden ingediend door degene die het contract van de zending heeft afgesloten zoals vermeld in "De 5 belangrijkste voorwaarden om een claim in te kunnen dienen", via het e-mailadres waarmee de service is afgesloten binnen de bepaalde termijn. Zo niet, dan zal het verzoek helaas worden afgewezen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 5 van 29

Als u hulp nodig heeft, vul dan het online formulier in

Neem contact op